Image

HALON NEDİR ?

Halonlar; Elektronik sistemlerin, bilgisayar sistemlerinin, arşivlerin ve benzeri sistemlerin, gemilerin, uçakların, stratejik tesislerin yangından korunması için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda 30 yıl süreyle başarıyla kullanılmıştır. 1996 yılından itibaren ozon tabakasında tesbit edilen lekeler nedeniyle, bu tür gazların göreceli olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Halojen grubu gazların (HFC) Ozon tabakasını belirgin şekilde etkilediği gözlenmiştir ve üretimi tüm dünyada 31 Aralık 2005’ de sona ermiştir.

Image

Hizmetlerimiz

1 - Tüm kurum ve kuruluşlarda bulunan halon gazlarının (1211 BCF,1301 BTM ) kesin miktarlarının tespiti ve yerlerinin kayıt altına alınması,
2 - Halon gazı kullanım yetkisi olmayan kuruluşlarda bulunan gazların toplanması,
3 - Stokta tutulan gazların kullanım yetkisi olan kuruluşlara satılması,
4 - Toplanan halon gazlarının, testlerinin yapılması, saflık oranının artırılması, geri kazanımın sağlanması,yeniden değerlendirilmesi,
5 - Halon gazı alternatifleri hakkında eğitim verilmesi ve tanıtılması,
6 - Halon gazı alternatiflerinin tüketiciye sağlanması ve kullanıcı kurum ve kuruluşlardan istendiği takdirde herhangi bir kanaldan temin edilmiş olan halon alternatifi sistemlerin yerinde kontrolünün yapılması, montaj ve hesapların doğruluğunun kontrollerinin sağlanması,

Image

ASO-KOSGEB ÇEVRE LABORATUVARI

Ankara Sanayi Odası, 18 kasım 1963 yılında, 5590 sayılı yasa uyarınca oluşturulmuş Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. Bu sebeple ,yasalarla kendisine verilen görevleri kamu adına yerine getirmektedir.

KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 12.04.1990 tarih ve 3624 sayılı kanunla Sanayi Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir kamu kuruluşudur. ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihli protokol ile, Mevcut mevzuatın uygulanması ve güncelleştirilmesi için gereken mekanizmanın kurulması, Avrupa Topluluğu’nun malların serbest dolaşımı politikası uyarınca ticarette teknik engellerin kaldırılması için sanayici için gereken sertifikalandırmanın yapılması ve Çevre Yönetimi ve Kalitesinin Korunması çalışmalarında diğer laboratuarla interkalibrasyon hizmetlerinde yardımcı olunmaktadır.

Image
Image

İletişim

TÜRKİYE HALON BANKASI

TÜHAB ANKARA SANAYİ ODASI 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AYAŞ YOLU 25.KM SİNCAN/ANKARA

TELEFON : 0312 267 00 00 - 129

FAX : 0312 267 00 09

Image

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

ŞİRKET BİLGİLERİ

ŞİRKET TÜRÜ : İKTİSADİ İŞLETME
MERSİS NO : 4963151468382134
TİCARET ÜNVANI : ASO 1.OSB TÜRKİYE HALON GAZI BANKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
SERMAYE MİKTARI : 5.000,00 TL
ADRES : AYAŞ YOLU 25.KM SİNCAN / ANKARA
TELEFON : +90(312)267-00-00
FAX :+90(312)267-00-09

DENETÇİ
DÖNEM : 2017
DENETÇİ TİCARET ÜNVANI : ASO 1.OSB DENETİM KURULU
ADRES : AYAŞ YOLU 25.KM SİNCAN / ANKARA